Βασικά στοιχεία 1 – Libre ως CGM

Ως εισαγωγή – λίγες αλήθειες για τα συστήματα CGM που έχουν αυτο-δημιουργηθεί.   Ήθελα να γράψω στο τέλος αυτής της εισόδου, αλλά στην πραγματικότητα αντιλαμβάνονται ποια σημεία κάτω εξαρτάται από όλες τις περαιτέρω ενέργειές μας σχετικά με το θέμα «όπως CGM Ζυγός». Δεν υπάρχει εργοστασιακό σύστημα CGM για τα Freestyle Libre => τα συστήματα κατασκευάζονται / συμπληρώνονται ανεξάρτητα από τους χρήστες. Ως εκ τούτου -> όροι όπως: κατασκευαστής, εγγύηση, εγγύηση, εξυπηρέτηση – δεν ισχύουν στην έννοια που υιοθετείται για τα προϊόντα του εργοστασίου. Δεν υπάρχει εργοστασιακό σύστημα CGM για το Freestyle Libre => το αυτοτελές σύστημα CGM δεν είναι ιατρικός εξοπλισμός. Κανένα από τα συστατικά του (εκτός από τον αισθητήρα) δεν έχει υποβληθεί ΠΟΤΕ σε επίσημες ιατρικές εξετάσεις ούτε έχει εγκρίσεις για χρήση. Αυτό ισχύει τόσο για το υλικό όσο και για το λογισμικό. Η απόφαση για την κατασκευή / ολοκλήρωση ενός τέτοιου συστήματος CGM και η καθημερινή χρήση της …